Recent Updates

Afvalscheiding is geld besparen!

redactie     16 Jul,2014        

Afvalscheiding

Goed afval scheiden bespaart grondstoffen, energie en geld

Scheiding huishoudelijk afval: er is nog veel te winnen

In Nederland leveren we gemiddeld de helft van ons huishoudelijk afval gescheiden in. De andere helft belandt ongescheiden via de vuilniszak of rolcontainer in het restafval, en gaat naar de afvalverbrandingsoven. Meer afvalscheiding is goed mogelijk. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal rekende uit dat ruim 80 procent van ons afval gescheiden kan worden.

Afval gescheiden inzamelen en verwerken spaart grondstoffen en energie, en daarmee het milieu. Het recyclen van afval kent vier belangrijke milieuvoordelen:

  1. besparing op grondstoffen (bomen voor papierproductie, aardolie voor plastic producten, allerlei (zeldzame) metalen);
  2. landbouwgrond blijft beschikbaar voor voedselproductie (in plaats van voor hout of katoen);
  3. er is minder uitstoot van broeikasgassen;
  4. de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan hergebruik van oude materialen.

In 2012 produceerden we in Nederland gemiddeld 512 kg afval per persoon. Daarvan wordt 219 kg ongescheiden weggegooid. Van deze 219 kg restafval kan nog 160 kg gescheiden ingezameld worden. Dit komt overeen met een scheiding van ruim 80 procent van het huishoudelijk afval. In theorie zou dit percentage nog verder omhoog kunnen naar 87 procent. Er zijn namelijk afvalfracties (luiers, drankenkartons) die wel gescheiden ingezameld en gerecycled of vergist kunnen worden, maar daarvoor ontbreekt nu in de meeste gemeenten nog de mogelijkheid.


Wilt u meer weten over milieubelasting van verpakkingen?

Bijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan meer informatie over de milieubelasting van verpakkingen. Van het potje om de crème tot het plastic om de komkommer, van de tube tandpasta tot de doos om speelgoed. Ook wil driekwart van de mensen graag weten wat de juiste afvalbak is om de verpakking in weg te gooien. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim duizend mensen.

Afvalscheiding

Foto: Thierry Hogenboom

Op de vraag aan welke eisen een duurzame verpakking zou moeten voldoen, antwoordt bijna de helft van de Nederlanders spontaan ‘dat de verpakking hergebruikt of gerecycled kan worden’. Het maken van verpakkingen levert milieubelasting op door het energie- en grondstoffengebruik. Verpakkingen kunnen ook milieuwinst opleveren als ze de houdbaarheid van voedingsmiddelen verbeteren, en producten bescherming bieden tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Een verpakking die zo’n functie niet vervult, zorgt voor onnodige milieubelasting.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft u informatie over verpakkingen en milieu. Kunt u het antwoord op uw vraag er niet vinden, dan kunt u die stellen. Ook kunt u uw ideeën opperen om de milieubelasting van specifieke verpakkingen te verbeteren. Deze meldingen worden doorgestuurd naar de fabrikant met de vraag om een reactie. Melding en reactie zijn na te lezen op de website.

Het Meldpunt Verpakkingen is een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, uitgevoerd door Milieu Centraal. Meer informatie staat op www.meldpuntverpakkingen.nl


Afval scheiden hoort er gewoon bij

Afvalscheiding

Foto: Hubaer Custers

Voor Janneke (26 jaar) uit Nijmegen is afval scheiden de normaalste zaak van de wereld. “Ik heb het scheiden van afval al van jongs af aan meegekregen. Bij mij thuis werd er zuinig met energie gedaan en afval scheiden was ook vanzelfsprekend. Het hoorde er gewoon bij.

Die goede gewoonte heb ik voortgezet toen ik uit huis ging. Ik scheid nu papier, glas, plastic en gft. Omdat ik in een bovenwoning woon en geen tuin heb, is het gft afval erg weinig. Maar wel de moeite waard om het apart weg te gooien!” Janneke woont in een woongroep, met twee andere huisgenoten. “Eén van mijn huisgenoten en ik houden zich het meest met afval scheiden bezig in huis.”

Waarom, denkt Janneke, scheidt niet iedereen zijn afval? “Ten eerste moet het natuurlijk wel mogelijk zijn in de gemeente waar je woont. Ik woonde hiervoor in Amsterdam, en daar werd geen gft afval opgehaald. Dan houdt het snel op, want ik ga niet met een zak gft afval naar de gemeentewerf fietsen. Maar voor veel andere mensen geldt denk ik dat het gemakzucht is waardoor ze geen afval scheiden. Ze willen er geen moeite voor doen. Terwijl het ook voor hen voordeel oplevert om zo min mogelijk restafval te hebben. Want hoe minder restafval er moet worden verwerkt, hoe lager de lokale belasting zal zijn.“ Dat klopt, gescheiden inleveren van afval spaart naast grondstoffen en energie ook geld uit. Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat bespaart inwoners 3 tot 4 eurocent op hun afvalstoffenheffing.

Janneke doet haar best om zo min mogelijk restafval te hebben. Maar weet ze ook van alle soorten afval waar het hoort? Hoe zou zij bijvoorbeeld pizza afhaaldozen weggooien? “Ik zou eerst de kaas en andere resten eruit schrapen en de doos bij het oud papier gooien.” Dat is slim bedacht, maar niet correct: pizza afhaaldozen zijn te sterk vervuild om bij het oud papier te gooien. Bovendien zit er vaak een aluminium laagje in om de pizza warm te houden. Ze horen bij het restafval. “Goh, dat had ik niet gedacht!”. En een theeglas? “Als het kapot is, zou ik de scherven in een krant wikkelen en in de vuilnisbak gooien, als het nog heel is in de glasbak.” Een theeglas is gemaakt van vuurvast glas. Dit heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas, daarom mag het niet inde glasbak. “Oh, dat had ik wel kunnen weten. Je moet dus ook uitkijken dat je niet doorschiet in het afval scheiden, want soms moeten dingen toch bij het restafval.”


 

AfvalscheidingNu eenvoudig afval scheiden met de gratis Recyclemanager

Weet u in welke bak u een aluminium blikje moet gooien? En plastic speelgoed? De Recyclemanager helpt u op een makkelijke manier uw afval te scheiden. U hebt direct het antwoord bij de hand op de vragen in welke bak uw afval hoort, wanneer uw afval wordt opgehaald en waar de dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. Zo kunt u in de Recyclemanager zien dat een aluminium blikje bij het metaal moet en het plastic speelgoed bij het overig plastic, allebei in de Milieustraat. Met een goede afvalscheiding helpt u om energie en grondstoffen te besparen. De Recyclemanager app is gratis beschikbaar voor Android en iOS. De informatie vindt u ook op: www.recyclemanager.nl.


 

Meer weten?

Deze tips over afval en verpakkingen worden u aangeboden door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Op www.milieucentraal.nl vindt u nog meer informatie over milieu en energie.

logoMC

 

 

Related Post